BİLGİ GÜVENLİĞİ TEMELİNDE BİLİŞİM OKURYAZARLIĞINA GİRİŞ

Bilgi teknolojileri ve Bilgi Güvenliği konularında alınan farkındalık eğitimlerinde en önemli sorun bahsedilen konuların tekrarlanmaması sebebiyle zamanla unutulabilmesidir.

Bilişim Güvenliği Temelinde Bilişim Okuryazarlığı Webinarı ile farkındalık çalışmalarında bahsettiğimiz konuların belirli aralıklarla tekrarlanmasını sağlamaktır. Bu sayede bahsi geçen konular daha fazla akılda kalabilir ve sahada uygulanabilir hale gelmiş olur.

Bilişim Okuryazarı olmanın temel gerekliliklerinden olan temel teknik konular da "Bir Bilgisayar Ağında Neler Oluyor?" bölümünde ele alınmıştır. Bu sayede bilgi teknolojileri için gerekli temel teknik bilgiler de kişinin kendi başına öğrenmesine uygun olarak sunulmuştır.

Gerçek dünyada yaşamanın gerekliliklerini biliyoruz. Fakat içine girmeye başladığımız sanal dünyada yaşamayı yeni öğreniyoruz. Sanal dünyada yapılan hataların ve uygunsuzlukların ise gerçek dünyada ve yasalar karşısında karşılığı olabileceğini ise çok fazla dikkate almıyoruz.

Bu sebeple gerçek dünyamızda olduğu gibi sanal dünyamızda da paylaşımlarımıza ve işlemlerimize dikkat edelim ve her iki dünyada da keyfimiz yerinde olsun.

Günlük hayatımızı etkileyen iş ve işlemlerin neredeyse tamamı bilgi teknolojilerine dayalı teknolojik gelişmeler üzerine kurulmaktadır. Bilgi teknolojilerine dayalı geliştirilen tüm teknolojiler ve uygulamalar da bilgisayar ağları üzerinde çalışan farklı protokolleri, standartları ve donanımları yönetir. 

Finans Sektörü, Enerji Sektörü, Sağlık Sektörü, Devlet Sektörü, Eğitim Sektörü, Ulaşım ve Nakliye Sektörü, Depolama ve Barındırma Sektörü, Güvenlik Sektörü, Sivil ve Askeri Güvenlik Sektörü gibi neredeyse tüm sektörler de bilişim teknolojileri temelinde iş ve işlemlerini gerçekleştirir.

Bu sebeple ister şahıs ister kurumsal seviyede hemen herkesin bilgi teknolojileri temelinde farkındalık kazanması ve bu kazanımları günlük hayatında uygulayabilmesi önemlidir.

Temel hedef Bilişim Okuryazarı olmak ve farkındalık kazanmaktır.

Bilgi Güvenliğine Giriş için Farkındalık Çalışmaları bölümünü hazırlarkenbilgi teknolojilerinde yeterli bilgiye ve bilgi güvenliği alt yapısına sahip olmayan kişilerin Bilişim Okuryazarı olmasını sağlamayı hedefledim.

Eğer siz de bu şekilde temel konuları öğrenmek veya bilgilerinizi güncellemek isterseniz, bu bölümden başlayabilirsiniz.

Bilgi Güvenliğine Giriş İçin Farkındalık Çalışmaları bölümünü tamaladıysanız, bu bölümde daha teknik konuları çalışarak Bilişim Okuryazarı olarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Bu bölümde evinizde kullandığınız temel bilgisayar ağınızı inceleyerek, temel bir bilgisayar ağında verinin nasıl iletildiğini, bilgisayar ağına bağlı cihazların nasıl iletişime geçtiğini görebilir ve teknik seviyede farkındalık kazanabilirsiniz.

Temel hedef Bilişim Okuryazarı olduktan sonra bilgisayar ağının temel çalışma yapısını öğrenmek ve farkındalık kazanmaktır.

Bu sayede ister evinizde ister işinizde bağlandığınız bilgisayar ağının nasıl çalıştığı hakkında bir fikir edinmiş olursunuz.

Ayrıca farklı endüstriyel kontrol sistemlerine bağlı çalışıyorsanız veya farklı SCADA sistemlerini yönetiyorsanız, temel yapıyı oluşturan bilgisayar ağları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.