SecuriLutions

ISO/IEC (27001-27701-20000.1-50001) LA/LI, GDPR-DPO

FİZİKSEL  ALAN  GÜVENLİĞİ

Güvenlik önlemlerinin temel amacı, insanların belirli bir alanda yaşam kalitesini etkilemeden hayatta kalmalarını sağlamak olarak tanımlanabilir. Kişisel ve kurumsal yaşam döngüsünü sağlayan bina, tesis ve araçların Fiziksel Güvenlik Bilgi Yönetimi (PSIM) tabanlı önlemlerle korunması Fiziksel Alan Güvenliği olarak karşımıza çıkmaktadır.


SİBER  ALAN  GÜVENLİĞİ

Saha Güvenliğinin devamlılığı, fiziki alan güvenliği ve bilgi teknolojilerinin birbiriyle uyumu ile sağlanabilir. Kişisel ve kurumsal yaşam döngüsünü sağlayan uygulama ve ekipmanların bilgi teknolojileri tabanlı önlemlerle korunması Dijital Alan Güvenliği olarak karşımıza çıkmaktadır.


BİLGİ   GÜVENLİĞİ ve ENERJİ  İLİŞKİSİ

Risk değerlendirmeleri ve denetimler, siber güvenlik mekanizmalarının siber güvenlik ve veri yönetişimi planında yer alan ilgili politika ve prosedürlerle uyumlu olduğunu teyit eder. Bu değerlendirmeler ve denetimler, her türlü güvenlik açıklıklarının belirlenmesine ve endüstri standartlarının uygulanmasına yardımcı olmaktadır.

Fiziksek Alan Güvenliği ve Siber Alan Güvenliği süreçleri özellikle kritik alt yapılar için güvenli alanların oluşturulması ve sürdürülmesi için önemlidir fakat yeterli değildir. Yeterlilik için tüm çalışanların, üçüncü tarafların ve alt yüklenicilerin de dahil olacağı enerji verimliliği programlarının oluşturulması ve uygulanması gerekir.

Enerji arzının karşılanması ve sürekliliğinin sağlanması bilgi güvenliğinin sağlanması ve uygulanabilirliğinin devamı kadar önemli hale gelmiştir. Enerji kaynaklarının ve ilgili bileşenlerinin SCADA ve EKS (Endüstriyel Kontrol Sistemleri) sistemleri aracılığıyla kontrol edilmesi bilgisayar ağları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Fiziki Alan Güvenliği,Siber Alan Güvenliği ve Enerji Verimliliği programları birbirleri ile ilişkili olarak gelişir hale gelmiştir. Bu programlara bağlılığı sağlamak için açık  politikalar geliştirilebilir, tüm sözleşmelerde açık olarak tanımlanabilir ve tedarikçiler ve ilgili taraflar için operasyonel yönergeler oluşturulabilir.

Oluşturulan programlara bağlılık için de ortak süreçler ve talimatlar geliştirerek ilgili sözleşmelerde açık hale getirilebilir. Her program için paydaşlara ve tedarikçilere uygun yönergeler oluşturarak, tanımlanan risklere karşı korumalar sağlayabilir.

...Bilgi Teknolojilerinin Önemi Gün Geçtikçe Artarken,

Bilgi Güvenliği ve Enerji Farkındalıklarına Olan İhtiyaç Her Zamankinden Önemli Hale Gelmiştir ...

Güvenlik genel anlamıyla; "Bir kişinin, binanın, organizasyonun veya ülkenin bilinmeyen tehditlerden kaynaklanan suç ve tehditlere veya saldırılara karşı korunması." olarak ifade edilir. Benzer bir durum siber dünya için de geçerlidir. Bilişim dünyası için yasal düzenlemelerin henüz tam olarak oturmamış olması nedeniyle zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır.

Faaliyet gösterdiğimiz alan ne olursa olsun, işi kurallarına uygun olarak yaparak ve bilgi güvenliği süreçlerini doğru takip ederek güvenliğin temel şartlarını zaten yerine getirmiş oluyoruz. Bu nedenle hem Fiziksel Güvenlik hem de Siber Güvenlik Çözümleri hayatımızın her aşamasını kapsayan bir bütün haline gelmeye başlamıştır. Ayrıca farklı teknolojilerle çalışılması ve bilişim altyapılarının kullanılması sonucunda Bilgi Teknolojileri hayatımızın her alanında kullanılmaya başlanmıştır.

Günümüzde daha verimli işler yapabilmek için hizmet verdiğiniz sektör ne olursa olsun temel düzeyde BT Okuryazarlığına sahip olmak ve temel Bilgi Teknolojilerini anlamak neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun yanında işiniz yüksek teknoloji ise, kritik altyapıya sahipseiniz, Ar-Ge çalışmalarınız varsa ve kurumsal güvenlik sizin için önemliyse OPSEC (Operasyonel Güvenlik) ve ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) Standartları size yol gösterici olacaktır.

...Her iki dünyanızda da keyfiniz ve enerjiniz yerinde olsun ...